Jak wyposażyć jacht?

Żeglarstwo staje się w Polsce coraz popularniejszym sportem i hobby zarazem. Co za tym idzie coraz więcej osób posiada jachty czy też zastanawia się nad ich kupnem, należy się jednak liczyć z tym, że bezpieczna i przyjemna żegluga wiąże się nie tylko z posiadaniem dobrego jachtu, ale także i z odpowiednim wyposażeniem go. Jak powinien być wyposażony jacht morski, śródlądowy i co możemy znaleźć na jachtach czarterowych? Odpowiedzi na te pytania postaramy się udzielić w tym artykule. 

Wyposażenie jachtu – informacje ogólne

wyposażenie jachtówWyposażenie jachtu wpływa na jakość i sposób żeglugi, należy się jednak liczyć z tym, że kwestia ta nie jest związana tylko i wyłącznie z komfortem osób przybywających na jachtach. Należy mieć świadomość tego, że zgodnie z obecnymi przepisami jest jasno określone to w jaki sposób powinny być wyposażone jachty wykorzystywane do żeglugi morskiej czy oceanicznej a w jaki sposób powinny być wyposażone te do żeglugi śródziemnomorskiej. Co więcej należy się liczyć z tym, że są przeprowadzane kontrole czy jacht jest prawidłowo wyposażony, jeśli w trakcie kontroli odnotowane są jakieś braki w wyposażeniu wówczas może na właściciela zostać nałożona grzywna. Jej wysokość zależeć jest od rodzaju jachtu. Jak zatem powinny być wyposażone poszczególne rodzaje jachtów?

Jachty morskie i oceaniczne – wyposażenie

Przepisy mówiące o tym w jaki sposób powinny być wyposażone jachty morskie zależne są od długości jachtu. Wyróżniamy takie typu jachtów jak jachtu do 24 metrów oraz powyżej 24 metrów. W przypadku wszystkich jachtów morskich na podstawie informacji z portalu sailing.org.pl można wyróżnić takie wyposażenie jachtowe jak:

Rodzaj wyposażenia

Charakterystyka

środki ratunkowe

pneumatyczne tratwy ratunkowe, koła ratunkowe, kamizelki ratunkowe, sprzęt sygnałowy

sprzęt nawigacyjny

kompas, barometr, lornetka, sekundomierz, sprzęt do pomiaru głębokości, mapy morskie oraz zestawy do pracy na nich, spisy świateł, tablice pływów, znaki i skróty stosowane na mapach, spis radiostacji nautycznych, GPS, radar, reflektor

sprzęt radiotelekomunikacyjny

radiotelefon, satelitarny telefon komórkowy lub terminal satelitarny z radiotelefonem, radiopława awaryjna, sprzęt do odbioru ostrzeżeń i prognoz pogody, ratowniczy transponder

sprzęt ochrony przeciwpożarowej

gaśnice dostosowane do danego miejsca na terenie jachtu

wyposażenie pokładowe

kotwica z łańcuchem lub liną, osprzęt cumowniczy, narzędzia i części zapasowe, apteczna

Wskazane powyżej wyliczenie ogranicza się jedynie do osprzętu, który jest wymagany w przypadku jachtów morskich mających długość poniżej dwudziestu czterech metrów, w przypadku większych jednostek elektronika jachtowa oraz inne wyposażenie, które jest wymagane może ulec powiększeniu. Odpowiednie wyposażenie jachtu morskiego to nie tylko gwarancja tego, że nie zapłacimy grzywny, ale także i bezpieczeństwo o czym warto pamiętać.

Jacht śródlądowy – wyposażenie

wyposażenie jachtówWyposażenie, które jest wymagane w przypadku jachtów pływających na wodach śródlądowych jest mniej złożone niż było to w przypadku omawianych powyżej jachtów morskich i oceanicznych, nim jednak przejdziemy do wskazania tego co powinno znaleźć się na ich wyposażeniu, wspomnimy jeszcze o tym, że z obowiązku tego zwolnione są jachty, które zostały zarejestrowane jako jachty morskie, które tylko czasowo przebywają na wodach śródlądowych. Jeśli chodzi o grzywnę to w przypadku jachtów śródlądowych jej wysokość obecnie wynosi 300-500 złotych. Jakie zatem powinno być wyposażenie jachtów? Według www.portalzeglarski.com można bu tu wskazać na takie rozwiązania jak:

  • środki ratunkowe – (kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe oraz pasy),
  • sprzęt ochrony przeciwpożarowej -(gaśnice w ilości zależnej od długości jachtu),
  • odbijacze – w ilości zależnej od długości jachtu,
  • bosak,
  • apteczka pierwszej pomocy.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku jachtów śródlądowych w trakcie kontroli sprawdzane jest także to czy jacht posiada odpowiednie oznakowanie. Jacht powinien być oznakowany z sposób następujący, powinien się na nim znajdować numer rejestracyjny lub gdy nie ma obowiązku rejestracji to nazwa jachtu/nazwisko i miejsce zamieszkania właściciela. Co ważne informacje te powinny być dobrze widoczne z zewnątrz, a wielkość liter czy cyfr nie może być mniejsza niż 10 cm. Jeśli oznakowanie będzie nieprawidłowe lub będzie go brakować to również na właściciela może zostać nałożona grzywna.

Jachty czarterowe – wyposażenie

wyposażenie jachtówJachty czarterowe czyli jachty na wynajem mają zwykle standardowe wyposażenie. Dobrze jest zawczasu się zorientować jak ono wyglądać by wiedzieć o co na czas żeglugi należy je uzupełnić. Jeśli chodzi o sam pokład to można znaleźć tu takie wyposażenie jak: podłogi drewniane, kotwica, obijacze, bosak, ponton z wiosłami, fotele do łodzi motorowych. W skład wyposażenia jachtów czarterowych wchodzi zawsze także wyposażenie hotelowe, co pozwala na znalezienie na jakiego pokładzie takich rozwiązań jak pościele, zastawy, garnki itd. Należy się jednak liczyć tym, że za niektóre wyposażenie będzie trzeba dopłacić. Jeśli chodzi natomiast o nawigacje i bezpieczeństwo to można na ich pokładzie znaleźć takie podstawowe rozwiązania jak: mapy, przybory nawigacyjne, lornetki GPS, gaśnice, apteczki, koło ratunkowe i kamizelki. Przedstawione powyżej wyposażenie można znaleźć na większości jachtów czarterowych, jednak przed ich wynajmem zawsze warto dopytać się dokładnie o to co znajdziemy na ich pokładzie.

Krótko podsumowując

Wyposażenie jachtu samo w sobie nie jest szczególnie trudne, należy jednak pamiętać o tym by dostosować je do wymogów konkretnej żeglugi. Pamiętajmy o tym, że prawidłowe wyposażenie uchroni nas przed karami i zapewni nam bezpieczeństwo. 

1 thought on “Jak wyposażyć jacht?”

  • Witam, bardzo fajnie zrobione zestawienie w tabeli. Jest wiele produktów o których ludzie zapominają, a są ważne, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo na jachcie czy żaglówce.

Dodaj komentarz